به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۹۰

اقدام به خودکشی داور ايرانی بوندس ليگا
از افسردگی تا نامه خداحافظی بابک رفعتی  
احترام آزادی ـ بابک رفعتی که شب گذشته قرار بود مسابقه تيم های کلن و ماينز را قضاوت کند، با اقدام به خودکشی خود اتفاقی شوک اور را رقم زد تا جامعه فوتبالی را در بهت و حيرت فرو ببرد.
هنوز جزئيات تازه تری از اين اتفاق و تصميم که اين داور ايرانی شاغل در بوندس ليگا گرفته بر روی تلکس های خبری منتشر نشده است.
رفعتی به جز حرفه داوری رئيس شعبه يکی از بانک های هانوفر بود و همچنين در خريد و فروش سهام نيز فعاليت می کرد. او پيش از برگزاری ديدار تيم های کلن و ماينز در هتل هايت کلن دست به خود کشی زد که البته با کمک دو همکارش از مرگ حتمی نجات يافت ولی اينکه چرا دست به چنين کاری زده همچنان در پرده ابهام قرار دارد.
در همين زمينه رئيس فدراسيون فوتبال آلمان پس از اطلاع از خودکشی رفعتی سريعا خود را به شهر کلن رساند تا شخصا پيگير چنين اتفاقی باشد. او بلافاصله در کنفرانسی مطبوعاتی اطلاعات بيشتری از اين حادثه را در اختيار رسانه ها قرار داد.
تئو زوانزيگر در اين زمينه گفت: ساعت حدود 13:30 بوده که هنشل هولگر، پاتريک ايتريخ و فرانک ويلنبرگ - همکاران رفعتی- به درب اتاقی که اين داور در آن اقامت داشته مراجعه می کنند اما با وجود گذشت دقايقی رفعتی درب اتاق را باز نمی کند و به همين خاطر همکاران وی نگران می شوند و موضوع را به مسئول هتل هايت اطلاع می دهند.
وی ادامه داد: يکی از خدمتکاران هتل با شکستن درب اتاق رفعتی به همراه ديگر داوران وارد محل می شوند و با رفتن به حمام، اين داور را در وان حمام غرق در خون می بينند. هولگر، ايتريخ و ويلنبرگ که با حضور به موقع شان باعث نجات اين داور از مرگ حتمی شده بودند، در بررسی اتاق رفعتی به يک نامه برخورد کرده اند که چيزی شبيه به يک نامه خداحافظی بوده است. هرچند اين نامه هنوز به طور دقيق و کامل مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است.
رئيس فدراسيون فوتبال آلمان افزود: با کمک هولگر، ايتريخ و ويلنبرگ، بابک رفعتی سريعا به بيمارستان برده شد و پزشکان نيز نگذاشتند اتفاق ناگواری برای اين داور رخ بدهد و او را از مرگ حتمی نجات دادند.