به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۰

سعیده اسلامی، همسر سعید نعیمی:
اتهام جاسوسی به سعید نعیمی بی اساس است 
سعیده اسلامی، همسر سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) در گفتگو با خبرنگار ادوارنیوز، راجع به آخرین وضعیت وی توضیحاتی ارایه داد.
به گزارش ادوارنیوز، وی که شدیدا به روند رسیدگی پرونده همسرش، معترض بود. ضمن ابراز نگرانی از شکنجه های جسمی و روحی که در مدت زمان بازداشت این عضو دربند سازمان دانش آموختگان به وی اعمال شده است، از تفهیم اتهام جدیدی به وی خبر داد.
متن این گفتگوی کوتاه به این شرح است.

خانم اسلامی، راجع به وضعیت همسرتان در آخرین ملاقات بگویید.
آخرین ملاقات ما روز شنبه همین هفته انجام شد. در این ملاقات آقای نعیمی همچنان که از روحیه قوی و استواری برخوردار بودند. اما اشاره به موضوعاتی کردند که به تازگی اتفاق افتاده و شدیدا از آن ابراز نگرانی کردند . بنا به گفته ایشان هفته گذشته بدون اطلاع قبلی، ناگهان ایشان را به یک بازجویی هشت ساعته بردند، این بازجویی بر خلاف گذشته توسط خود بازپرس پرونده صورت گرفت.

آیا در بازجویی اتهامات جدیدی به ایشان تفهیم شد ؟
بله متاسفانه اتهام بی پایه و اساس جاسوسی را خواستند به ایشان تفهیم کنند که با اعتراض شدید آقای نعیمی روبرو شد. بازپرس در بازجویی عنوان کرد که در واقع اتهام شما "معاونت در جاسوسی" است. و هرچه ایشان پرسیدند که اگر معاونت بوده باید کسی یا گروهی به عنوان جاسوس اصلی بوده باشد که من در این ارتباط معاونت نموده باشم. هیچ پاسخی دریافت نکردند و به جای آن به ارعاب و تهدید ایشان پرداختند.

نظر خود آقای نعیمی راجع به این اتهام چه بود ؟
ایشان قویا هرگونه اتهاماتی از این دست را رد کرده و وارد شدن آن را نتیجه عدم "همکاری" با بازجویان می داند. ضمن اینکه اتهامات گذشته ایشان نیز از مبنای درستی برخوردار نبوده است . برای مثال از جمله اتهامات ایشان این بوده که رابط ستاد انتخاباتی شهروند آزاد با دانشگاه های تبریز و ارومیه بوده اند! حال آنکه ستاد شهروند آزاد قبل از انتخابات و در راستای فعالیت انتخاباتی کاملا قانونی شکل گرفت و این بسیار طبیعی است که بخواهد با دانشگاه‌های کشور رابطه داشته باشد و این موضوع در تمام ستادهای کاندیداهای مختلف وجود داشت.

آیا تاریخ دادگاه ایشان مشخص شده است ؟
بله ، قرار بود به زودی دادگاه ایشان برگزار شود . اما به دلیل تفهیم این اتهام بی پایه و اساس . بازپرس به وی اعلام کرد دفاعیات خود را در این زمینه تکمیل کند و در تاریخ هشت دی ماه به دادگاه ارایه کند .

وضعیت نگهداری ایشان در طول این مدت چگونه بوده است ؟
متاسفانه از همان ابتدا ایشان را به زندان تبریز انتقال دادند که دلیل آن هم هرگز مشخص نشد . پس از اتمام بازجویی هم ایشان در بند زندانیان مالی و قاچاقچیان نگهداری می شود که همین موضوع دشواری های زیادی را به وی تحمیل می کند .
ضمن اینکه از لحظه بازداشت که خود من شاهد موضوع بودم ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در طول مدت بازداشت هم به گفته خودشان بارها مورد شکنجه های مختلف روحی و جسمی قرار گرفته اند .

آیا تقاضای تبدیل قرار بازداشت که ارایه کرده بودند بررسی شده است ؟
بازپرس پرونده در این بازجویی تلویحا به ایشان اعلام کرده است که با تمام تقاضاهای ایشان از جمله تبدیل قرار بازداشت و انتقال به زندان محل سکونت تا تاریخ دادگاه مخالفت خواهد شد .