به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۰

مسئول قتل عام ۷۷ تن در اردوگاه تابستانی حزب کار نروژ در دادگاه
آندرس برينگ بريويک، در اولين جلسه علنی دادگاه رسيدگی به کشتار ماه ژوئيه سال جاری، در نروژ، به جرم خود اعتراف کرد، اما خود را بيگناه خواند.
بريويک، مسئول قتل عام ۷۷ تن در اردوگاه تابستانی حزب کار در نروژ، در جلسه دادگاه رسيدگی به اين جنايت، ضمن رد صلاحيت دادگاه، خود را بيگناه خواند. بر اساس قوانين نروژ بريويک تا زمان محاکمه خود، زندانی خواهد بود.
آندرس برينگ بريويک از روز ۲۲ ماه ژوئيه سال جاری در سلول انفرادی بوده است و از حق ملاقات، مکاتبه و دسترسی به روزنامه ها و تلويزيون محروم بوده است.
گفته می شود محاکمه او در نيمه اول سال آينده برگزار خواهد شد. دادستانی نروژ از دادگاه خواست برخی از محدوديت ها عليه بريويک را کاهش دهد ، اما قاضی دادگاه با اين درخواست مخالفت کرد.