به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۴، ۱۳۹۰

اصغر فرهادي به همراه خانواده اش از ايران رفت
اصغر فرهادي کارگردان فيلم جدايي نادر از سيمين به همراه خانواده اش از ايران خارج شده و به فرانسه رفته است. فيلم جدايي نادر از سيمين برنده جايزه شبکه بي بي سي شد اما اصغر فرهادي، نويسنده و کارگردان فيلم، موفق نشد در مراسم اهداي جوايز که در لندن برگزار شد شرکت کند.
گفته مي شود او به همراه خانواده اش در فرانسه ماندني شده است. فرهادي در آخرين فيلم خود "جدايي نادر از سيمين" با ارائه شرايط بخشي از جامعه ايراني توانست نظر کشورها و جشنواره هاي مختلف بين المللي را به خود جلب کند و جوايز فراواني را به دست آورد.