به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۰

مرگ دختر استالین

سوتلانا استالین دختر ژوزف استالین  به نوعی عزیزترین فرد در زندگی استالین بود. 
احترام آزادی ـ  بنا به گزارش خبرگزاریهای جهان، دختر ژوزف استالین، رهبر سابق اتحاد جماهیر شوروی، که فرارش به غرب در اوج جنگ سرد باعث شرمساری اتحاد جماهیر شوروی شد با زندگی وداع گفته است.

سوتلانا استالین که به هنگام مرگ هشتاد و پنج سال داشت دردوران حکومت پدرش زندگی مرفه و مجللی داشت اما شاهد فجایع این دوران هم بود.

گفته می‌شود که سوتلانا بعد از بدرفتاری با همسر سومش که یک هندی کمونیست بود در سال ۱۹۶۷ به سفارت آمریکا در دهلی پناهنده شد.
او در آمریکا خاطرات خود را تحت نام "بیست نامه به یک دوست" منتشر کرد که بصورت یکی از پرفروش ترین کتاب ها درآمد.