به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۰

 وضعیت وخیم حسین رونقی ملکی

در اثر خونریزی داخلی


بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی به علت عدم رسیدگی پزشکی به این زندانی رو به وخامت گرویده به طوری که ادرار وی با لخطه های خون همراه شده است.


حسین رونقی ملکی که به تازگی و برای سومین مرتبه متوالی کلیه اش تحت عمل جراحی قرار گرفته، بنا به گفته ی پزشکان به مرخصی استعلاجی نیاز دارد اما مسئولین زندان اوین از این ممانعت به عمل آورده و وی را به زندان منتقل کرده اند.


گفتنی ست که رسیدگی پزشکی با تاخیر و نگهداری در محیط نامطلوب زندان از جمله عواملی است که موجب از کار افتادگی کلیه این زندانی شد و در صورت تکرار این موضوع جان وی در خطر قرار خواهد داشت.