به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۰

اعلام نامزدی پوتین برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه


ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نامزدی حزب حاکم روسیه متحد را برای مبارزه در انتخابات آتی ریاست جمهوری، پذیرفته است.
آقای پوتین که در سال ۲۰۰۸ در پایان دومین دوره ریاست جمهوری اش ناچار به ترک این مقام شد، در سپتامبر گذشته قصد خود را برای بازگشت مجدد به صحنه قدرت در مقام ریاست جمهوری ابراز داشته بود.
وی گفته است در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری که برای روز چهارم مارس برنامه ریزی شده است، مقام نخست وزیری را به دمیتری مدودوف رییس جمهور کنونی می دهد.

این برنامه تعویض مقام، بسیاری را در روسیه خشمگین ساخته است و موجب شده است هشدار دهند چنین برنامه ای شیوه های استبدادی را قوی می کند و به پوتین امکان می دهد پس از ژوزف استالین، طولانی ترین دوره مقام رهبری در روسیه را به خود اختصاص دهد.