به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۰

قلیان به قهوه‌خانه‌ها بازگشت

خبر خوبی برای قهوه‌چی‌ها و خبر بد برای کسانی که دلشان به حال سلامت مردم می‌سوزد:
دولت، قلیان کشی را آزاد کرد. انگار آونگ تصمیم‌گیری‌های دولتی برای قلیان، این بار به طرف آزادسازی، رفته، درست یک ماه پس از آنکه، تصمیم‌گیری‌ها به سمتی رفته بود که قرار بود هرکس در انظار عمومی قلیان بکشد، نیروی انتظامی با او برخورد کند.
دیروز، پایگاه دولت، خبری را منتشر کرد که در آن آمده: "‌استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز خواهد بود."
هر چند لفظ "قلیان"، در بخشنامه جدید دولت، به صراحت نیامده، ولی کیست که نداند مردم برای کشیدن پیپ و سیگار به قهوه‌خانه نمی‌روند، بلکه مقصود "قلیان" کشی است.
طبق این مصوبه، قهوه‌خانه‌ها از شمول آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج شده‌اند. بر اساس ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه‌‌خانه‌ها از شمول این آیین‌نامه، ‌استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز خواهد بود.
وزارت بهداشت، دوست قلیان دوست‌ها
جالب ترین نکته این بخشنامه جدید، پیشنهاد‌دهنده آن، است. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه، پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به دولت داده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این باره نوشت: "وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، آئین نامه اجرایی این قانون را اصلاح کرد."