به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۰

جمعيت تهران؛ ۱۲ميليون نفر
  معاون استاندار تهران با اعلام اينكه بر اساس آخرين اطلاعات سرشمارى نفوس و مسكن جمعيت تهران ۱۲ ميليون نفر برآورد شده است گفت: از اين تعداد حدود ۸.۵ ميليون نفر تنها در شهر تهران تمركز دارند. نعمت الله تركى در گفتگو با خبرنگار مهر زمان اتمام ثبت سرشمارى و اعلام جمع بندى نهايى جمعيت استان تهران را تا تاريخ سوم آذرماه سال جارى عنوان كرد و افزود: در حال حاضر شمارش و ثبت سرشمارى نفوس و مسكن شهرستانهاى استان تهران در سال ۹۰ به اتمام رسيده و در شهر تهران هم تنها ۲۰۰ هزار خانوار غايب ثبت شده است كه شمارش و ثبت اين تعداد تا پايان هفته به اتمام مى رسد.

وى افزود: بر اساس آخرين اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت آمار جمعيت خانوارهاى استان تهران سه ميليون و ۸۵۰ هزار خانوار و جمعيت خانوارهاى شهرستانهاى استان تهران يك ميليون و ۲۰ هزار نفر است.معاون برنامه ريزى استاندارى تهران با بيان اينكه تعداد خانوارهاى شهر تهران دو ميليون و ۸۳۰ هزار نفر ثبت شده است گفت: بر اساس محاسبات و بررسيهاى صورت گرفته به طور ميانگين هر خانوار حدود سه نفر محاسبه شده و مى توان عنوان كرد كه جمعيت استان تهران ۱۲ ميليون است.

تركى اظهار داشت: بر اين اساس جمعيت شهروندان تهرانى در شهرستانهاى استان تهران حدود سه ميليون و ۶۰ هزار نفر و جمعيت شهروندان در شهر تهران حدود ۵/۸ ميليون نفر است.

معاون برنامه ريزى استاندار تهران تصريح كرد: البته هنوز آمار قطعى استخراج نشده و بايد تا پايان هفته صبر كرد ولى نتيجه نهايى اختلاف اندكى با اين آمارها خواهد داشت.