به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۷، ۱۳۹۰

در روز عید قدیر احمدی نژاد به دیدار خامنه ای نرفت
چرا مسئولان به دیدار رهبری نرفتند؟  
بر خلاف سال های گذشته دیدار مقام رهبری با مسئولان حکومتی در روز عید قدیر برگزار نشد. این در حالی است که هر سال به این مناسبت مسئولان لشکری و کشوری مانند دوران شاه به دستبوسی شخص اول مملکت می رفتند.

عدم برگزاری این دیدار می تواند با اختلاف های موجود در سطح سران نظام مرتبط باشد. به خصوص اینکه اختلاف علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد در سال جاری اوج گرفته است.

برخی گمانه زنی ها حاکی از این است که اختلافات اخیر میان رهبر و رئیس دولت و مسئله اختلاس سه هزار میلیاردی علت عدم برگزاری این دیدار بوده است.