به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۸

ظریف: آمریکا بازی بسیار بسیار خطرناکی را آغاز کرده

محمد جواد ظریف
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکۀ تلویزیونی "سی ان ان" نسبت به "نتایج دردناک" افزایش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هشدار داد. 

ظریف در سخنانش تأکید کرد که هیچ نفعی از افزایش تنش میان دو کشور عاید حکومت اسلامی ایران نمی شود و "جمهوری اسلامی ایران صریحاً گفته است که آغازگر تنش نخواهد بود و تنها از خود دفاع می کند." 

محمد جواد ظریف با اشاره به تمرکز نسبتاً گستردۀ نیروهای نظامی آمریکا در آب های خلیج فارس افزوده است که این سطح از تمرکز نیروی نظامی آنهم در محیطی نسبتاً محدود خود عامل مهم درگیری احتمالی است به ویژه اینکه به گفتۀ ظریف عده ای در منطقه خواستار برانگیختن حادثۀ نظامی هستند. 

ظریف ضمن تأکید بر ضرورت احتیاط و خویشتنداری، افزوده است که ایالات متحد آمریکا "بازی بسیار بسیار خطرناکی" را آغاز کرده است. 

همزمان با این سخنان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، امروز سه شنبه بیست و یکم ماه مه در گفتگو با خبرنگاران دست داشتن جمهوری اسلامی ایران را در انفجارهای بندر فجیره در امارات متحد عربی بسیار محتمل دانست و گفت :
 "در پرتو همۀ منازعات منطقه ای دهۀ گذشته و اشکال حملات، دست داشتن ایران در حملات فجیره نسبتاً محتمل به نظر می رسد و ایالات متحد آمریکا به تحقیق خود دربارۀ شرایط در منطقه ادامه می دهد." 

رادیو بین المللی فرانسه