به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۸

تصاویر روز: نجفی با دست‌بند و لباس مخصوص تحت نظر

شهردار اسبق تهران با دست‌بند و لباس مخصوص