به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۸

رهبر حزب سوسیال دمکرات رومانی به جرم فساد مالی زندانی شد

لیویو دراگنیا، رهبر حزب سوسیال دمکرات رومانی، از احزاب حاضر که قدرت را در این کشور در دست دارد پس از محکوم شدن به سه سال و نیم حبس به جرم فساد مالی روز دوشنبه به زندان منتقل شد.

آقای دراگنیا که از وی به عنوان قدرتمند ترین سیاستمدار رومانی نام برده می شود در حالی برای تحمل مجازات تعیین شده به زندان می رود که دیوان عالی رومانی حکم دادگاه رسیدگی کننده به پرونده وی با عنوان فساد مالی را مورد تایید قرار داده است.

در حکمی که دادگاه سال ۲۰۱۸ برای محکومیت رهبر حزب سوسیال دمکرات صادر کرده تاکید شده است که وی با استفاده از نفوذ و نیز سوء استفاده از قدرت به ایجاد سمت های شغلی جعلی در یک آژانس دولتی فعال در زمینه حمایت از کودکان برای دو زن شاغل در حزب تحت رهبری اش اقدام کرده است.

دو فرد یاد شده در مراحل بازجویی اعتراف کرده اند که همزمان با کار در حزب سوسیال دمکرات از آژانس حمایت کودکان نیز حقوق دریافت کرده اند.

یورو نیوز