به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۸

"ورود افغان‌ها به این مانتو فروشی ممنوع است؛‌

چون از آن‌ها خوشم نمی‌آید...