به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۸

بیانیه جبهه ملی ایران به‌مناسبت زادروز دکتر مصدق

جشن ملّی زادروز دکترمحمد مصدق ، روز «استقلال و آزادی» فرخنده باد.
۲۹ اردیبهشت زادروز «دکتر محمد مصدق» است. وی نه‌تنها پیام‌آور «استقلال» و «آزادی» و «حاکمیت ملّی» و «عدالت اجتماعی»، در ایران‌زمین، بلکه برای تمام ملل شرق و حتی تمام کشورهای استبداد و استعمار زده در سراسر گیتی است. جبهه ملّی ایران به‌عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق، دو سال پیش از این، به‌مناسبت خجسته زادروز این مرد بزرگ تاریخ، پیشنهاد نام‌گذاری روز تولد او را به نام «روز استقلال و آزادی» در تقویم‌های ملّی مطرح ساخت.

دکتر محمد مصدق از ابتدای ورود به کارزار سیاست، تا پایان عمر، هیچ‌گاه از برپا نشاندن  نهال آزادی و استقلال در این زادوبوم، ذره‌ای پای پس نکشید. همواره راست‌قامت و استوار به‌پای دارنده آن بود. چنان نَهضَتی را پی‌افکند که آن نهال، درخت تنومند و تناوری را به‌بار آورد «که از باد و باران نیابد گزند».

دکتر محمد مصدق، تنها در نظر به استقلال و آزادی باور نداشت. بلکه در عمل چه در صدارت، ولایت، وکالت، وزارت و دوران درخشان نخست‌وزیری دولت ملّی همواره مجری تمام عیار ارکان آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی ، و نماد پاکی و پاک دستی  بود. در بدو امر دولت، دکتر مصدق برای نَخُستین مَرتبه مصوبه‌ای تصویب کرد که هیچ فردی به‌صرف باور و عَرضة نظر نباید تحت‌پیگرد قرار گیرد.

دکتر مصدق آزادی و استقلال را دو روی یک سکه می‌دانست. هیچ‌کدام را مقدم بر دیگری نمی شمرد، بلکه مکمل هم می‌دانست. او معتقد بود که هیچ ملّتی بدون استقلال، روی آزادی را نخواهد دید. و نه بدون آزادی، مستقل خواهد بود. «آزادی و استقلال» را دو رکن اساسی مهم بنا کننده «حاکمیت ملّی» و «دموکراسی» می‌دانست. او «استقلال ملّی» را شرط قوام و دوام و اعتلای حیات ملّی ایران‌زمین می‌دانست. از همین روی تعیین‌کننده سیاست ملّی و سرنوشت ملّت را مستقل از هر مداخلة منفعت‌طلبانه‌ی قدرت‌ها، در درون میهن و توسط آحاد ملت ایران می‌دانست.

نشانة مهم استقلال‌طلبی وی نهادینه کردن ملّی شدن صنعت نفت، بود.  مصدق با طرح‌ریزی و پایه‌ریزی نَهضَت بزرگ ملّی شدن صنعت نفت، طومار سلطه‌گری و استعماری بریتانیای کبیر را نه در ایران، بلکه در جهان، در هم پیچید. نظریه «موازنه منفی» دکتر مصدق که برای تثبیت اصل استقلال بنا شده، بر این باور است که این نظریه تنها در روابط بین‌الملل نقش ندارد، بلکه قدرت‌های خارجی با دست‌یازی به سلطه‌گری، زمینه را برای استبداد (داخلی) فراهم می‌کنند. بنابراین استبداد، معلول اصلی این مداخل‌ جویی‌های قدرت‌های خارجی است.

نهضت ملّی دکتر مصدق و الگوهای فکری وی همچنان پیشاروی ماست. دکتر مصدق ضمن اعتقاد به سیاست بی‌طرفی، توأم با صلح، رفتار مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه، شفاف، برابر، دموکراتیک در چارچوب حقوق ملّی در عرصه بین‌المللی، با تمامی ملل جهان باور داشت. از این حیث هیچ‌گاه میز مذاکره و گفت‌و‌گو با امریکا، حتی انگلیس و روسیه را رها نکرد.
 آنان را به مذاکره‌ای شفاف در چارچوب حقوق بشر و حقوق بین‌الملل فرا می‌خواند. فرار از گفت‌وگو و مذاکره را ناتوانی یک دولت ملّی و پنهان‌کاری در روابط را در تضاد با حاکمیت ملّی و دموکراسی می‌دانست.

جبهه ملّی ایران اکنون راه درست عبور از بحران‌های عدیده‌ای که کیان ملی وطنمان را تهدید می‌کند، راه و الگوی دکتر محمد مصدق یعنی راه «آزادی و استقلال» را بدیل اصلی و جدی می‌شناسد. بنابراین ضمن ارج نهادن این روز بزرگ ملّی، راه و روش دکتر محمد مصدق را که همانا «استقلال و آزادی» و «حاکمیت ملّی» است، اصول راهنمای عمل خود دانسته و می‌داند و این روز فرخنده یعنی زادروز آن بزرگ‌مرد تاریخ را به ملت بزرگ ایران شادباش می‌گوید. درود فراوان به دکتر محمد مصدق؛ پایدار باد راه او که همانا برپایی «استقلال و آزادی» است.

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی
در محیط طوفان زای، ماهرانه در جنگ است
نا خدای استبداد با خدای آزادی
فرخی ز جان و دل می کند در این محفل
دل نثار «استقلال»، جان فدای «آزادی»

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸خورشیدی
تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران