به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۸

آن مرد با سِلاح آمد!

آن مرد با سِلاح آمد! 
کاریکاتوری از مانا نیستانی / ایران وایر