به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۱۹، ۱۴۰۱

حمله شجاعانه عزاداران یزد و آذربایجان به خامنه‌ای، در اوج خفقان!!!


حمله شجاعانه عزاداران یزد و آذربایجان به خامنه‌ای، در اوج خفقان!!!