به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۸، ۱۴۰۱

مصدق در لاهه – شعری از مجید نفیسی

Mosaddegh at the Hague


مصدق در لاهه – شعری از مجید نفیسی

اگر به هلند می‌روی
از دادگاه لاهه دیدن کن.
در یک شب بارانی
پشت در بسته‌اش بایست
و از لابلای میله‌ها نگاه کن:
آنجا، در آن عمارت پر‌نور
کنار درختهای باران‌خورده
بیش از نیم قرن پیش
مردی کهنسال ایستاد
که از سرزمین ما آمده بود
تا از بیداد غارتگران نفت
با جهان سخن گوید.
او هیچ کس را به گروگان نگرفت
و تنها چند قدم برداشت
تا به پشت میز خطابه رسید.
گوش کن، گوش کن
حتی سالها پس از آن مرداد خونین
هنوز هم می‌توان صدایش را شنید
که به زبان زیبای فرانسه می‌گوید:
“Mesdames et Messieurs!
خانمها! آقایان!”

بیست‌و‌چهار سپتامبر دوهزار‌و‌پنج  

by Majid Naficy

If you go to the Netherlands

Visit The Hague court of Justice.

On a rainy night

Linger at its closed gate

And look through the iron rods:

There, in that lighted building

Across the rain-laden trees,

An old man stood

More than half a century ago.

He came from our homeland

To speak out against the oil cartels

Before the whole world.

He did not hold anyone hostage

And took only a few steps

To reach the podium.

Listen, listen

Even years after that bloody August (1)

One can still hear his voice.

He speaks in beautiful French:

“Mesdames et Messieurs!

Ladies and Gentlemen!”

September 24, 2005

۱. On August 19, 1953 Mohammad Mosaddegh (1882-1967), the Iranian Prime Minister, was overthrown in a coup d’etat orchestrated by the American and British intelligence services, in collaboration with Kashani, a fundamentalist clergy and Zahedi, a Nazi-sympathizer general. They gave absolute power to the Shah who had fled the country a few days earlier. In 1951, Mosaddegh led the movement for nationalization of the Iranian oil industry, which was under the control of the British. In June 1952, he traveled to the Hague to defend Iran’s case in the International Court of Justice.

 چهارشنبه, 26ام مرداد, 1401مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.