به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۶، ۱۴۰۱

گفت‌وگو با عباس میلانی درباره تاثیر فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی در حمله به این نویسنده


گفت‌وگو با عباس میلانی