به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۱۶، ۱۴۰۱

پرسش و پاسخ از لندن بابیژن فرهودی و همراهی مهناز شیرالی:

آیا اپوزیسیون مقدس است؟


آیا اپوزیسیون مقدس است؟