به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۱۸، ۱۴۰۱

گزارش برگذاری مراسم بزرگداشت شاپور بختیار

 در سی‌ویکمین سالروز قتل آخرین نخست وزیر مشروطه‌ی ایران

و دستیار وفادارش سروش کتیبه

*    *    *

 طبق برنامه‌ی از پیش اعلام‌شده، در روز شنبه ششم اوت ۲۰۲۲ مراسم بزرگداشت دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر مشروطه‌ی ایران در قبرستان مونپارناس پاریس در کنار مزار او و سروش کتیبه دستیار وفادارش برگذارشد.

در حالی که مارش ایرانی اثر یوهان اشتراس از بلندگو پخش می‌شد جمع بزرگ هموطنان گروه‌گروه به محل مزار می‌رسیدند.

مراسم در ساعت ۱۶ با پخش سرود ای‌ایران و خیرمقدم به حاضران آغازشد. در این زمان جمعیت کثیری که به محل رسیده‌بود سرود ای‌ایران را با هم می‌خواندند.

سپس پیام جوانان نهضت مقاومت ملی ایران در داخل کشور توسط یکی از جوانان نهضت قرائت‌گردید.

آنگاه خانم دکتر دریا صفایی نماینده‌ی پارلمان بلژیک به عنوان سخنران مهمان امسال درباره‌ی شخصیت سیاسی استثنائی شاپور بختیار و شیوه‌ی مبارزه و کار سیاسی او سخنرانی آموزنده و شیوای خود را ایرادکرد.

در این وقت متنی در بزرگداشت دکتر عبدالرحمن برومند یار وفادار شاپور بختیار و رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی که در ۱۸ آوریل ۱۹۹۱ در نزدیکی خانه‌اش در پاریس بدست آدمکشان جمهوری اسلامی به‌قتل‌رسید، توسط آقای حسن نقیبی قرائت‌گردید.

سپس پیام هواداران نهضت مقاومت ملی ایران در خارج از کشور خوانده‌شد.

در این وقت نوبت به سخنرانی آقای دکتر سعید بشیرتاش درباره‌ی قیام ملی هجده تیر پایگاه شاهرخی و در بزرگداشت افسران و غیرنظامیان ایراندوست و دلاوری که بدنبال آن اعدام‌گردیدند رسید.

در این زمان سرود آزادی اثر زیبای استاد زنده‌یاد گلنوش خالقی از بلندگوها پخش‌شد.

سپس پیام ضبط‌شده‌ی صوتی آقای ناصر کاخساز بود که از طرق بلندگوها به سمع حاضران رسید.

در این وقت نوبت به سخنان آخرین سخنران، آقای علی شاکری زند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی رسید. 

باید یادآورشد که پیام های دیگری نیز رسیده‌بود که هم به‌علت تأخیر در وصول و هم به‌سبب کمبود وقت قرائت آنها میسرنشد. این پیام ها در دنباله‌ی متون دیگر این گزارش منتشرخواهدشد.

مراسم در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه با پخش سرود نهضت مقاومت ملی ایران: ایران هرگز نخواهد مرد پایان یافت.