به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۱۴، ۱۴۰۱

تصنیف «سالهای مشروطه» یا «لی لی لی لی حوضک» از عارف قزوینی

 خواننده زنده یاد گیتی 

تصنیف سالهای مشروطه
ملت ار بداند ثمر آزادی را 
برکند ز بن ریشه استبدادی را

تصنیف سالهای مشروطه زنده یاد گیتی
تصنیف "لی لی لی لی حوضک" یا "سالهای مشروطه"

یکی از متفاوت ترین آثار اسفندیارمنفردزاده - بازخوانی یکی از تصنیف های مردمی و بیدارِ سال های مشرطه که از زبان "عارف قزوینی"جاودانه شده بود و نسل به نسل و با تکرار "استبداد"، درسینه "بیداران" غلیان می کرد!
سالها قبل - اوایل دهه۴۰ - بانو"الهه" در گلهای رنگارنگ۲۴۶ با بازخوانی "از خون جوانان وطن لاله دمیده"
یادی از بیدار باش"عارف" کرد و بعدها گروه "شیدا" ...  
اما"اسفندیارمنفردزاده"با ارکستر و سازهای ایرانی – عود ، ضرب ، سنتورو... وگروه همسرایان - و صدای بانو
"گیتی"این یاد را از مجالس به میان مردم برد و در خفقان اواسط دهه ۵۰  از "استبداد" و "برکندن"و" آزادی "گفت.
و چه زیباست، تصویر این ترانه ! بانو گیتی در مقابل "مجلس" ، وافسوسِ حضورِ "استبداد"


تصنیف سالهای مشروطه 

همه شب من اختر شمرم 
ای درد از تو 
مه من، چه دانی تو غم تنهایی را

لی لی لی لی لی لی لی لی 
لی لی لی لی حوضک 
جو جو اومد آب بُخوره و
افتاد توی حوضک 

به به به به یار من قشنگه
به به به به که چه شوخ و شنگه 

ملت ار بداند ثمر آزادی را 
برکند ز بن ریشهً استبدادی را


لی لی لی لی لی لی لی لی 
لی لی لی لی حوضک 
جو جو اومد آب بُخوره و
افتاد توی حوضک 

به به به به یار من قشنگه
به به به به که چه شوخ و شنگه 

تصنیف سالهای مشروطه یا لی لی لی لی حوضک
خواننده :زنده یاد گیتی پاشایی
شاعر : عارف قزوینی 
تنظیم: اسفندیار منفرد زاده