به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۰

   هنر نمایی یک کودک خردسال
من یه پرنده ام

تو رو دوست دارم / تو رو دوشت دارم / تو رو دوست دارم
 من یه پرنده ام  آرزو دارم  تو باغم با شی

 من یه خونه ی تنگ و تاریکم  کاشکی تو بیای چراغم باشی
هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی تا زنده باشم...
تو رو دوست دارم / تو رو دوشت دارم / تو رو دوست دارم