به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۴، ۱۳۹۰

  مشاور مهدی کروبی:  
انتخابات آزاد به معنای مرگ حاکمیت است

احترام آزادی: واحدی، مشاور مهدی کروبی در گفتگوی ویدیویی مستقیم سایت بالاترین گفت که حکومت شرط برگذاری انتخابات آزاد را ندارد وانتخابات آزاد به معنای مرگ حاکمیت است.
در این برنامه که به طور مستقیم پخش می‌شود، مهدی یحیی‌نژاد، مدیر بالاترین سوال‌های خوانندگان را از مجتبی واحدی می‌پرسد.
مجتبی واحدی درباره ی منش و روش اصلاح‌طلب‌ها گفت که اصلاح‌طلب‌ها برای مصالحه فقط امتیاز می‌دهند.
او همچنین گفت که بحث انتخابات و شرکت در آن از الان، فقط مشروعیت بخشیدن به حکومت است.

واحدی گفت: «نافرمانی مدنی چه با عدم پرداخت قبض شروع می‌شود و تدریجا بخش‌هایی از جامعه توان پرداخت قبض‌ها را نخواهند داشت». او نافرمانی مدنی را یکی از بهترین راهکارها است و نیاز به یک حرکت اجماعی دارد.
او همچنین گفت برای رسیدن به راه‌کار، جامعه نخبگان ایرانی هنوز توان نشستن دور هم را ندارند.
واحدی در باره شرکت در انتخابات گفت: «گفت که حکومت شرط برگزاری انتخابات آزاد را ندارد وانتخابات آزاد به معنای مرگ حاکمیت است.»
واحدی همچنین تاکید کرد که جنبش سبز بخشی از جنبش اعتراضی مردم است و شورای هماهنگی هم بخشی منسجم از جنبش سبز است. او گفت به شورای هماهنگی احترام می‌گذارد، اما شورای هماهنگی ادعای رهبری نکرده که بخواهد رهبری آنها را مورد بحث قرار دهد. واحدی مجددا تاکید کرد که عضو این شورا نیست.