به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۰

شروط شورای هماهنگی راه سبز امید برای انتخابات اعلام شد

شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه ای شروط خود را برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس اعلام کرده است.
این شورا که تشکل سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت ایران است، با انتشار یک بیانیه مقدماتی، ضمن تحلیل شرایط سیاسی کشور درباره وظیفه پیش روی جنبش سبز بحث کرده است.

این بیانیه با اشاره به رایزنی های انجام شده به وسیله شورای هماهنگی راه سبز امید با فعالان سیاسی و شخصیت های داخلی و خارجی، شرایطی را برای حضور در انتخابات مجلس نهم بیان کرده است.

این شرایط عبارتند از: آزادی و اعاده حیثیت از شهروندان بازداشت شده بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸، منع نهادهای نظامی و امنیتی از دخالت در انتخابات، پایان حبس خانگی رهبران جنبش سبز، رفع موانع فعالیت قانونی احزاب و تشکل ها، توقف سانسور و محترم شمردن آزادی بیان، لغو نظارت استصوابی، فعالیت همه شهروندان با همه گرایش ها در انتخابات بدون احساس زور و تحمیل، تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی همه احزاب و نامزدها.

مشارکت مشروطشورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره به نزدیک بودن تاریخ برگزاری انتخابات در ماه اسفند، می نویسد: " پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه باید باشد."

این بیانیه با تحلیل اوضاع کشور، "سیاست های غیرمدبرانه و مدیریت ناکارآمد" را عامل افزایش مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانسته است.

این شورا در بیانیه خود نوشت: " جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمت جو و مسئول نمی تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و یا عدم مشارکت غیرمشروط را اتخاذ کند، همان گونه که نمی تواند برای مشارکت خود شرط هایی تعیین کند که نهایتاً به پذیرش ساختار متقلبانه و غیر سالم انتخابات منجر شود."

بر اساس این بیانیه، نگاه جنبش سبز به انتخابات "یک نگاه فرایندی است و نه نگاهی ناظر به شرط های جزئی و موردی."

این بیانیه افزود: " جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط های فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا آن فرد و گروه نمی اندیشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت می داند که تخطی از آن موجب مسوولیت داخلی و بین المللی برای حکومت" می شود.

این شورا با تاکید بر گفته های اخیر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، اعلام کرد: "در فضای امنیتی- نظامی و در غیاب فضای با نشاط سیاسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر می برند و نظامیان مقدرات سیاسی کشور را در دست دارند، نمی توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم امیدوار بود."

شورای هماهنگی راه سبز امید در پایان بیانیه خود از شهروندان خواسته است نظرات و پیشنهادهای خود را درباره شرایط بیان شده، اعلام کنند.