به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۰

ممانعت از سفر مادر سهراب اعرابی به خارج از کشور
 
گزارشات دريافتي حاكي است كه هفته گذشته و در اواخر تيرماه مادر سهراب اعرابي قصد خروج از كشور و سفر به آلمان را داشته كه ماموران امنيتي مانع خروج وي مي شوند و او وادار به باقي ماندن در كشور مي گردد.