به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۰

پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران
Österreichisch-Iranische Ärzte für Menschenrechte im Iran
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
A-1150 Wien, Möringgasse 12

هموطنان عزیز وهمکاران گرامی

پس از انتخابات مخدوش دهمین دوره ریاست جمهوری واعتراضات مردم, گروه گروه از انسان های ازاد اندیش روانه زندان های مخوف قرون وسطائی گردیده اند ودر این دخمه ها از هیچگونه پوشش پزشکی ودرمانی بر خوردار نیستند.
بی احترامی, ضرب وشتم, شکنجه وتجاوز به صورت امری عادی درامده است
رئیس قوه قضائیه ودیگر مسئولین دولتی نیز بر تمام این اقدامات مهر تائید می گذارند. خانم هاله سحابی دختر زندانی اقای عزت الله سحابی, یکی از مبارزان ملی مذهبی به دنبال یک مرخصی کوتاه از زندان ,هنگام تشیع جنازه پدر ش در اثر ضربات ماموران دولتی ولباس شخصی ها جان خود را از دست داد
اقای هدی صابر یکی دیگر از زندانیان سیاسی که به خاطر اعتراض به کشته شدن خانم هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود ودچار ناراحتی قلبی شد, به جای پوشش پزشکی وامداد رسانی در اثر خشونت وضربات وارده جان خود را از دست داد
ازسال 1382 به این سو, 17 زندانی سیاسی وعقیدتی به علت شکنجه بی اعتنائی پزشکی وبدرفتاری مسئولان, در زندان های ایران جان سپرده اند.وضعیت وخیم زندانیان سیاسی, ازار وشکنجه وتجاوز جنسی به جای پوشش ودرمان پزشکی واوضاع نا مناسب بهداشتی, شیوع بیماری ها,شرایط غیر انسانی وفوق العاده خطرناکی را برای همه زندانیان وبه ویژه برای زندانیان سیاسی پدید اورده و مایه تاسف ونگرانی عمیق شهروندان ایرانی وبه طور خاص جامعه پزشکی ایران را فراهم اورده است. در همین رابطه 162 نفر از پزشکان ایرانی, طی نامه ای به مقامات مسئول اعتراض کرده وخواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل برای رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان شده اند.ما هم همصدا با پزشکان ایرانی در داخل ایران وبا ارسال نامه به مقامات ومسئولین دولتی در اتریش و جلب توجه افکار عمومی سعی درپشتیبانی از این حرکت شجاعانه وانسان دوستانه همکاران خود در ایران را نموده ایم

همکاران گرامی

آیا می توان شاهد این همه اجحافات ونقض حقوق بشر بود وسکوت اختیار نمود
روی سخن ما با شما هموطنان وپزشکان وکادر پزشکی ایرانی است که همواره خواهان ایرانی ازاد, اباد وخالی از هر گونه ظلم وستم هستید. به ما به پیوندید وکوششی را که ما شروع کرده ایم با همکاری خود توان بخشید

گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1388 فعالیت خود را اغاز نمود. تحقیق وبررسی حقوق بشر پزشکی وجلب توجه افکار عمومی نسبت به انچه که پیرامون نقض حقوق بشر در ایران میگذرد وحمایت از همکاران خود در ایران که با فداکاریهای بی نظیردر این جهت فعالیت مینمایند از جمله اهداف ما بوده وهست. گروه ما در کادر سازمان عفو بیمن المللی فعالیت می نماید و طبیعی است که پیرو قوانین ان می باشدولی در عین حال گروه ما گروهی است مستقل,بدون وابستکی های اقتصادی که با حفظ استقلال از دولت ها ,احزاب ودستجات سیاسی وبدون در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی افراد علیه نقض حقوق بشر کوشش می نماید

هموطنان عزیز وهمکران گرامی

در چنین اوضاع واحوالی هموطنان وهمکاران ما درایران احتیاج به کمک رسانی وپشتیبانی یکایک شما دارند. به کوشیم تا با ایجاد همبستگی صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم واز این طریق به مردم ایران که در سخت ترین شرایط زندگی میکنند کمک رسانی کنیم

شما می توانید به عنوان یک عضو فعال در جلسات ماهانه ما شرکت نموده وبا نظرات وپیشنهادات خودمارا در کوششمان یاری رسانید

طبیعی است که شما میتوانید در صورت تمایل از طریق ارسال کمک های مالی ما را در پیشبرد اهداف حقوق بشری وبه ویژه حقوق بشر پزشکی یاری کنید

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی بر خیزد

علی گوشه، سیروس میرزائی
امکانات تماس برای اشنا ئی های بیشتر با ما

Neue Adresse: A-1150 Wien, Möringgasse 12
E-mail: imailto:iran-scientists@gmx.at

Facebook-Homepage:

http://www.facebook.com/pages/Iranmed-Iranian-Medical-Professionals-for-Human-Rights-in-Iran/193593807346903


http://www.iran-scientists.net/index2.php