به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۰

آقاي مرتضوي از كدام دادگاه تبرئه شده ايد؟!

در واقع، براي شكايت آقايان روح الاميني و جوادي فر، نه تنها جلسه و دادگاهي برگذار نشده، بلكه آقاي مرتضوي مورد بازپرسي هم قرار نگرفته است؛ بنابراین، وي از چه چيزي تبرئه شده که حتی شکات پرونده نیز ار آن بی خبرند، خدا عالم است؟! البته شاید هم مرتضوی برگذار نشدن دادگاه را دلیل بر تبرئه خود می داند که...
سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران و از متهمان ردیف اول جنایت کهریزک در مطلبي كه براي برخی نشريات فرستاده و در برخی خبرگزاری های رسمی نیز منتشر شد، اتهامات وارده به خود درباره مسائل بازداشتگاه كهريزك را نه تنها رد كرده، بلكه اظهار داشته كه وي از همه اتهامات در اين باره هم تبرئه شده است، در حالي كه اطلاعات خبرنگار «تابناک»، حكايت از اين دارد كه وي نه تنها تبرئه نشده، بلكه شكايت دو تن از اولياي دم جانباختگان حادثه كهريزك، هنوز در دادگاه، بررسي نشده است.
به گزارش «تابناک»، سعيد مرتضوي در مطلبي كه روز گذشته براي نشريات فرستاده، مدعی شده كه بر پایه رأي داداگاه، وي هيچ گونه مدخليتي در حادثه كهريزك نداشته و از همه اتهامات تبرئه شده است.
وي در اين باره مي گويد:
«دادسرای کارکنان دولت بيش از يك سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی، سرانجام طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است».
با وجود این، دو نكته زير نشان مي دهد كه مرتضوي نه تنها تبرئه نشده، بلكه پرونده وي با وجود قول مقامات عالي رتبه قضايي به اولياي دم حادثه كهريزک، هنوز بررسي نشده است:
نخست اینکه: پس از روشن شدن ماجراي كهريزك و دستور ویژه رهبر انقلاب براي رسيدگي به اين امر، پدر مرحوم كامراني خود، مستقل عليه سعيد مرتضوي در شعبه 13 دادگاه کارکنان دولت طرح شكايت مي كند كه با تلاش هاي مرتضوي، قاضي مقدمي، قرار منع تعقيب صادر می کند و بر همان اساس، تا مدتی تعليق مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در دادسرای انتظامی قضات به تعویق افتاد.
به دنبال آن، آقای كامراني به اين حكم اعتراض مي كند و قاضي آزمايش که پس از قاضی مقدمی، مسئولیت شعبه 13 را به عهده گرفت، با وجود تلاش هاي مرتضوي، قرار منع تعقيب وي را لغو کرده و آن را پس می فرستد و این در حالی است که پس از آن نیز قاضي آزمايش از آن شعبه رفته و پرونده همچنان با رد قرار منع تعقيب مرتضوي ادامه دارد.
در واقع در آخرين حكم موجود براي شكايت كامراني از مرتضوي، قرار منع تعقيب لغو شده و معلوم نیست، چرا مرتضوي در این باره خلاف واقع می گويد.
دوم اینکه: همه ماجراي تعقيب و منع تعقيب فوق الذکر، تنها مربوط به پرونده شکایت پدر مرحوم كامراني بوده و اين در حالي است كه آقايان روح الاميني و جوادي فر كه جداگانه در شعبه ديگري ـ شعبه 3 به ریاست قاضی فضلعلی ـ اقامه دعوي كرده اند، هنوز حتی با بازپرس مربوطه دیدار نداشته اند، چه برسد به اینکه شكايتشان در دادگاه رسیدگی و مرتضوی تبرئه شده باشد؛ البته گفتنی است، قاضی فضلعلی نیز از آن شعبه رفته است.
ناگفته نماند که براي شكايت آقايان روح الاميني و جوادي فر، نه تنها جلسه و دادگاهي برگذار نشده، بلكه آقاي مرتضوي، مورد بازپرسي هم قرار نگرفته است؛ بنابراین، وي از چه چيزي تبرئه شده که حتی شکات پرونده نیز ار آن بی خبرند، خدا عالم است؟! البته شاید هم مرتضوی، برگزار نشدن دادگاه را دلیل بر تبرئه خود می داند که...
اين در حالي است که هرچند رئيس جمهور در اقدامي شگفت آور، متهم ردیف اول جنایت كهريزك را ـ كه رهبر انقلاب و افكار عمومي از وقايع صورت گرفته در آن اعلام انزجار كردند ـ به يك پست مهم اجرايي و نظارتي گمارده، با اين حال، این مسأله نمی تواند شانه قوه قضائيه را از رسیدگی به آن خالی کند.