به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۰

«برادران قاچاقچی»

وقتی محمود احمدی‌نژاد برای اشاره به کسانی که از اسکله‌های غیر مجاز واردات غیر قانونی دارند، اصطلاح «برادران قاچاقچی» را به کار گرفت، محمد علی جعفری (عزیز) آنچنان سریع به این اصطلاح واکنش نشان داد که همهٔ تردید‌ها را در خصوص مصادیق آن، برطرف کرد. تیر به هدف خورده بود.

فرمانده سپاه پاسداران، قبل از هر کس دیگری این اصطلاح را به خود گرفت و در واکنش به آن اعلام کرد: «این یک بحث انحرافی است که توسط عده‌ای ذینفع مطرح می‌شود چون سپاه اسکله دارد، اما قاچاق نمی‌کند!»

عملی شدن تهدید‌های احمدی‌نژاد و واکنش زود هنگام فرمانده سپاه، سبب شد که خامنه ای روز بعد در جمع فرماندهان سپاه هشدار دهد که «به این جنجال دامن نزنند تا دشمن خوشحال نشود!»

 اصطلاح «برادران قاچاقچی»، ظاهراً ساخته ی با مسمایی از حلقهٔ احمدی‌نژاد و یاران اوست، تا بتواند سپر بلای آنان در مقابل تیرهایی باشد که به نام «جریان انحرافی» در کمین دولت انحرافی آنهاست.
 این واژهٔ مرکب، پخته‌تر از آن است که بشود به سادگی از کنار آن گذشت.