به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۰

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

سی ام تیر روز نمادین شهدای راه آزادی، از انقلاب مشروطیت تا امروز

در طی یکصد و پنج سال گذشته و از انقلاب مشروطیت تا کنون رویداد ها وتحولات مهمی در میهن ما به وقوع پیوسته است. در میان این حوادث اجتماعی سیاسی و جنبش های مختلف، نهضت ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق علی التحقیق سودمند ترین و کم هزینه ترین 
 و اثرگذارترین آنها در زندگی سیاسی واقتصادی ملت ایران میباشد. وروز ٣۰تیرسال ۱٣٣۱  بطور مسلم روز در خشان و روز اوج چشمگیر نهضت ملی ایران است.
مصدق نخست وزیر دولت ملی پس از شرکت در دیوان بین المللی لاهه و دفاع از حقانیت ملت ایران در مقابل دولت استعماری انگلیس در اوایل تیرماه با موفقیت و سرافرازی به ایران بازگشت و چون در این هنگام مجلس شورای ملی دوره هفدهم افتتاح میگردید بنا بر یک سنت پارلمانی از نخست وزیری کناره گیری کرد تا مجلس جدید در گزینش نخست وزیر مورد نظر خود آزادانه و با دست باز اتخاذ تصمیم نماید.و وقتی مجلس مجددا به او برای قبول نخست وزیری اظهار تمایل کرد، مصدق قبول مسئولیت نخست وزیری را مشروط نمود و اعلام کرد که در کابینه جدید پست وزارت جنگ را خود شخصا به عهده خواهد گرفت. زیرا که رهبر نهضت ملی هم تعیین شدن وزیر جنگ از طرف محمدرضا شاه را که مقامی غیر مسئول بود برخلاف قانون اساسی میدانست و هم از توطئه چینی دربار بر علیه نهضت ملی از طریق نیروهای مسلح نگرانی داشت. شاه گوش به فرمان دولت های استعماری این خواسته برحق دکترمصدق را نپذیرفت و مصدق بعنوان اعتراض در تاریخ 25 تیرماه از نخست وزیری استعفاءداد. با منتشر شدن خبر این استعفاء، موجی از هیجان واعتراض سراسر ایران را فرا گرفت و آحاد ملت برای هرگونه فداکاری و حمایت از مصدق آماده شدند. از سوی دیگر شاه احمد قوام ملقب به قوام السلطنه را بعنوان نخست وزیر به مجلس معرفی نمود. قوام با صدور بیانیه ای تهدید آمیز کوشید تا ملت به پا خاسته ایران را از پشتیبانی از مصدق باز دارد که همین بیانیه قوام السلطنه خشم و هیجان مردم ایران را به مراتب تشدید نمود. او در اعلامیه خود نوشت که «وای به حال کسانیکه در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که درپیش دارم مانع بتراشند. به عموم اخطار میکنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر ونواهی حکومت فرا رسیده است. کشتی بان را سیاستی دیگر آمد». در این میان در روز 28 تیرماه 31 نفر از نمایندگان مجلس که عضو یا هوادار جبهه ملی بودند باصدور اعلامیه ای مردم را برای روز  ٣۰تیر به یک اعتصاب عمومی اعتراض آمیز فرا خواندند. ساعت 7 صبح روز دوشنبه 30 تیر بازاریان بازار تهران که بازار را تعطیل کرده بودند از مقابل بازار و سبزه میدان تظاهرات به پشتیبانی از مصدق و مخالفت با شاه و قوام السلطنه را آغاز کردند و باشعارهای «یامرگ یا مصدق» و «مصدق پیروز است» به طرف میدان توپخانه و میدان بهارستان به راه افتادند. مقابله ارتش که با تانک و مسلسل به خیابان آورده شده بود با تظاهر کنندگان آغاز شد و اولین کشته بر روی تخته روی دوش مردم قرار گرفت. صدای تیراندازی ها و غرش مسلسل ها با شعارهای انبوه مردم درتمام خیابان های مرکزی تهران طنین انداز شد. قیام و مقاومت مردم تا عصر روز٣۰ تیر ادامه یافت. ده ها نفر در کف خیابان ها در خون خود در غلطیدند تا سرانجام شاه ناگزیر به خواست ملت تسلیم شد و نیروهای نظامی از خیابان ها برچیده شدند و حکومت چهار روزه قوام ساقط گردید و دکتر مصدق بر اریکه نخست وزیری بازگشت. و بدینگونه قیام ملی ٣۰ تیر با پیروزی ملت درتاریخ این کشور ثبت گردید. دریغا که حاکمیت جمهوری اسلامی با سیاست سرکوب و اختناق خود از ادای احترام مردم نسبت به شهدای گرانقدر٣۰ تیر ممانعت بعمل میآورد.
جبهه ملی ایران پنجاه ونهمین سالگرد قیام ملی ٣۰ تیر را گرامی میدارد و به شهدای این جنبش تاریخی درود میفرستد و تاکید مینماید که در شرایط فعلی منطقه خاورمیانه و اوضاع و احوال جاری کشور، متوقف کردن رفتارهای مستبدانه وبرقراری استقلال و آزادیهای اساسی ملت ایران ورعایت حقوق انسانی این ملت و استقرار حاکمیت ملی مبتنی بر رای آزاد مردم در نظام جمهوری، وپذیرش اصل جدائی دین ازحکومت، راه گشای این سرزمین کهنسال با این تمدن وفرهنگ درخشان میباشد.

تهران – جبهه ملی ایران

٣۰ تير ۱٣۹۰