به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۰

              هایده

زندگی سلام

سلام، سلام، ای زندگی سلام

ای عزیزای دلم دوباره / غصه ها از دلامون رونده می شند

یه روزی با اشک شادی می بینیم گلدونای خونه رو

عاشق همدیگه هستیم و بدنیا نمی دیم، اون هوای خونه رو